kop6

Tandheelkunde in de prentkunst

275 prenten in 100 taferelen, Dr. G.J. Schade, kaakchirurg.

boekcompleet

Uitgave in samenwerking met de Stichting Vrienden Tandheelkundig Erfgoed (SVTE)

De NMT heeft in 1960 de prenten uit de collectie Kalman Klein en in 1996 die uit de collectie De Maar aangekocht. De Haagse tandheelkundige Klein (1885-1947) had een grote historische tandheelkundige verzameling, uiteenlopend van prenten en instrumenten tot een collectie zeldzame boeken. Deze collectie werd in 1960 door F.E.R. de Maar, oprichter en conservator van de tandheelkundige collectie van het Universiteitsmuseum te Utrecht voor de KNMT, verworven. De collecties Kalman Klein en De Maar vormen nu de grootste verzameling op het gebied van tandheelkundige prenten ter wereld.

afbeelding 

It always seems to be impossible until it’s done

Namens het bestuur van de SVTE heeft Gert Schade in 2008 een aanbod gedaan aan het Hoofdbestuur van de KNMT om een boek te schrijven over de Tandheelkunde in de prentkunst. De belangrijkste prenten uit de collectie Kalman Klein en De Maar (totaal 600) zijn er 275 geselecteerd en in 100 taferelen beschreven, geïnterpreteerd en verdeeld over vier hoofdstukken. Zo is een boek ontstaan van 424 pagina’s op groot formaat. De winkelwaarde is € 69,50. Op een levendige en enthousiasmerende wijze wordt het wel en wee van de ‘kiezentrekker’ uit 1470 tot de ‘tandmeester’ uit 1870, onder de meest uiteenlopende, vaak hilarische omstandigheden, verhaald om zo een beeld te schetsen van de fascinerende geschiedenis van de tandheelkunde.

Hoofdstuk I:
St. Apollonia (1470 - 1800)
Van marteling tot verering.

Het betreft de geschiedenis van deze beschermheilige van tandartsen en hun patiënten aan de hand van oude prenten en devotieprentjes.

Hoofdstuk II:
Marktscènes (1520 - 1850)
Van kwakzalver tot jaarmarkt.

We volgen de kwakzalver, die zijn publiek allerlei middeltjes tracht aan te smeren, de toegestroomde belangstellenden allerlei behandelingen probeert aan te praten en die beweert ook nog een vorm van tandheelkunde te kunnen bedrijven.

Hoofdstuk III:
Salonscènes (1625 - 1860)
Van advertentie tot salon.

We overschrijden de drempel van de salon en worden getuige van huiselijke en salonfähige taferelen.

Hoofdstuk IV:
Spotprenten (1780 - 1870)
Van hilarisch tot grotesk.

In dit hoofdstuk bereikt het boek zijn apotheose. Beroemde karikaturisten passeren in dit hoofdstuk de revue; zij illustreren het ontstaan, de groei en de bloei van de politieke satire. Het stripverhaal vindt in deze spotprenten zijn oorsprong.

Gebonden uitgave, formaat 24,4 x 30 cm

424 pagina’ met 298 illustraties in kleur

isbn 978 90 6868 650 0 - nur 646, 888

Februari 2014

€ 69,50

beeld1
beeld2
beeld3
beeld4
beeld5
beeld6
beeld7
beeld8
beeld9
beeld10