kop7

GertSchadeDr. G.J. Schade

Gert Schade studeerde Tandheelkunde aan de Universiteit van Utrecht (1961-1967). Aan de Universiteit van Amsterdam specialiseerde hij zich in de kaakchirurgie (1967-1972). In 1973 promoveerde hij daar tot Doctor in de Geneeskunde op zijn proefschrift getiteld De embryonale schedelontwikkeling bij opwekking van een gespleten verhemelte.

Na zijn universitaire loopbaan ontwikkelde hij een eigen, bloeiende kaakchirurgische praktijk te Amsterdam. Daar ontstond een aanzienlijke, gewaardeerde afdeling kaakchirurgie, die duidelijk in een behoefte voorzag. In het laatste kwart van de vorige eeuw kon het specialisme ‘Mondziekten en Kaakchirurgie’ nog per persoon in de volle breedte worden uitgeoefend.

Bestuurlijk resulteerden zijn activiteiten onder andere in het voorzitterschap van de medische staf en na verloop van tijd in dat van de medische staf van drie fuserende ziekenhuizen. Hij beëindigde zijn actieve, succesvolle kaakchirurgische loopbaan rond de eeuwwisseling met een afscheidscollege onder het motto ‘There is more to explore’.

Van meet af aan toonde hij veel belangstelling voor geschiedenis in het algemeen en voor die van de genees- en tandheelkunde in het bijzonder. De wisselwerking tussen de tandheelkunde en de schilder- en prentkunst bleek de voedingsbodem het boek over de rol van de tandheelkunde in de prentkunst. Met grote inzet en uiterste zorgvuldigheid, gedurende een aantal jaren, heeft hij dit werk tot stand gebracht.

Het is zijn vooropgestelde bedoeling zijn aanzienlijke privécollectie tandheelkundig instrumentarium, samengebracht in een complete stijlkamer anno 1870, onder te brengen bij de reeds bestaande verzameling in het Maatschappijhuis van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) in Nieuwegein.

Momenteel zet hij zich in, als voorzitter van de Stichting Vrienden van het Tandheelkundig Erfgoed (SVTE), voor het behoud van het materiële deel en het overbrengen hiervan naar een nieuw onderkomen. Het inrichten van een tentoonstelling met betrekking tot alle prenten, evenals het voorbereiden van een Engelstalige editie van dit boek, vergt momenteel al zijn aandacht.